Get Adobe Flash player

...กว่า 20 ปีแล้วที่บริษัท สุขสวัสดิ์เจริญ จำกัด ผู้ผลิตตราสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์กีฬา "Standard มาตรฐานเครื่องเขียน" ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มต้นจากห้องแถวเพียงไม่กี่ห้อง ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ภายใต้ตราสินค้าที่หลากหลาย เช่น Diamond, ยีราฟ, Winner, ST, Penguin ฯลฯ ในลักษณะขายส่งให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ จากการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ให้ความสำคัญกับลูกค้ามาโดยตลอด ด้วยการอุปการคุณของลูกค้า ทำให้กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้า สามารถขยับขยายมาตั้งสำนักงานบนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ ณ บริเวณริมถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน

Standard มาตรฐานเครื่องเขียน กำเนิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่า "อยากเห็นคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้" ซึ่งต่อมาได้เพิ่มสินค้าประเภทอุปกรณ์กีฬาเข้ามาจำหน่ายเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดย คำว่า Standard (อ่านออกเสียงว่า สแตนดาร์ด) หมายถึง มาตรฐาน ซึ่งสื่อถึงความมีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และมีตราสัญลักษณ์คือ ดอกบ๊วย ซึ่งมีความหมายถึง ความสดใส ความอ่อนเยาว์ที่ยั่งยืน ความมีโชค และอายุไขที่ยืนยาว โดยปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนตราสินค้าให้ดูร่วมสมัยขึ้น มีความเป็นไทยสากลมากขึ้น เป็นสัญลักษณ์ดอกไม้สีเหลืองและตัวอักษรสีขาว บนพื้นหลังสีฟ้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา "Standard มาตรฐานเครื่องเขียน" ได้วางจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ทางบริษัทฯยังคงยึดมั่นในแนวคิดเดิม ในการรักษามาตรฐานสินค้าให้ปลอดภัย ได้คุณภาพ ในราคาที่ทุกคนเป็นเจ้าของได้ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าของบริษัทฯให้สมกับสโลแกน "Standard มาตรฐานเครื่องเขียน" สืบไป

Home เกี่ยวกับบริษัท
ป้ายโฆษณา

เข้าสู่ระบบสินค้าในใบเสนอราคา

ไม่พบสินค้าในใบเสนอราคา

สถานที่จัดจำหน่าย

  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 005.jpg

Facebook

Banner